Có 1 kết quả:

Dà zhāo sì

1/1

Dà zhāo sì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism