Có 1 kết quả:

Dà zhāo sì ㄉㄚˋ ㄓㄠ ㄙˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jokhang, main Buddhist temple in Lhasa, a sacred place of Tibetan Buddhism