Có 1 kết quả:

dà dù juān

1/1

dà dù juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common cuckoo (Cuculus canorus)