Có 1 kết quả:

Dà chái dàn xíng zhèng wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Da Qaidam county level subdivision of Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture 海西蒙古族藏族自治州, Qinghai