Có 1 kết quả:

dà gēn lán

1/1

dà gēn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cymbidium macrorrhizum Lindl.