Có 1 kết quả:

dà gēn lán ㄉㄚˋ ㄍㄣ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cymbidium macrorrhizum Lindl.