Có 1 kết quả:

dà gēn lán

1/1

dà gēn lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Cymbidium macrorrhizum Lindl.