Có 1 kết quả:

dà qiǎn pán

1/1

dà qiǎn pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

platter