Có 1 kết quả:

Dà pǔ dòng

1/1

Dà pǔ dòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taepodong, North Korean rocket series