Có 1 kết quả:

Dà pǔ dòng èr

1/1

Dà pǔ dòng èr

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taepodong 2, North Korean rocket