Có 1 kết quả:

dà qiǎn pán

1/1

dà qiǎn pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

platter