Có 1 kết quả:

Dà gǎng qū

1/1

Dà gǎng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dagang former district of Tianjin, now part of Binhai subprovincial district 濱海新區|滨海新区[Bin1 hai3 xin1 qu1]