Có 1 kết quả:

dà huǒ

1/1

dà huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conflagration
(2) large fire
(3) CL:場|场[chang2]

Một số bài thơ có sử dụng