Có 1 kết quả:

dà rè ㄉㄚˋ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) great heat
(2) very popular