Có 1 kết quả:

dà yān

1/1

dà yān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opium