Có 1 kết quả:

Dà xióng zuò

1/1

Dà xióng zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Ursa Major, the Great Bear (constellation)