Có 1 kết quả:

dà xióng māo

1/1

dà xióng māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

giant panda (Ailuropoda melanoleuca)