Có 1 kết quả:

Dà quǎn zuò

1/1

Dà quǎn zuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Canis Major (constellation)