Có 1 kết quả:

Dà lǐ Bái zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Dali Bai autonomous prefecture in Yunnan