Có 1 kết quả:

Dà tián xiàn ㄉㄚˋ ㄊㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Datian county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian