Có 1 kết quả:

Dà tián shì

1/1

Dà tián shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Daejeon Metropolitan City, capital of South Chungcheong Province 忠清南道[Zhong1 qing1 nan2 dao4], South Korea