Có 1 kết quả:

Dà tián xiàn

1/1

Dà tián xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Datian county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian