Có 1 kết quả:

dà bái xióng quǎn ㄉㄚˋ ㄅㄞˊ ㄒㄩㄥˊ ㄑㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Great Pyrenees (dog breed)