Có 1 kết quả:

dà bái cài

1/1

dà bái cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bok choy
(2) Chinese cabbage
(3) Brassica pekinensis
(4) CL:棵[ke1]