Có 1 kết quả:

dà pán zi ㄉㄚˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

platter