Có 1 kết quả:

dà pán zi

1/1

dà pán zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

platter