Có 1 kết quả:

dà duǎn zhǐ bǎi líng ㄉㄚˋ ㄉㄨㄢˇ ㄓˇ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater short-toed lark (Calandrella brachydactyla)