Có 1 kết quả:

dà shí héng

1/1

dà shí héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) great stone-curlew (Esacus recurvirostris)