Có 1 kết quả:

dà qì tóu

1/1

dà qì tóu

giản thể

Từ điển phổ thông

tên một vùng đất ở tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc