Có 1 kết quả:

dà bèn xiàng

1/1

dà bèn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) elephant