Có 1 kết quả:

dà qìng shān

1/1

dà qìng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

mountain in Heilongjiang province