Có 1 kết quả:

dà qìng shān ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥˋ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

mountain in Heilongjiang province