Có 1 kết quả:

dà péng chē

1/1

dà péng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

schooner