Có 1 kết quả:

Dà hóng Dēng lóng Gāo gāo Guà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Raise the Red Lantern (1991), movie by Zhang Yimou 張藝謀|张艺谋[Zhang1 Yi4 mou2]