Có 1 kết quả:

dà hóng páo

1/1

dà hóng páo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

an expensive type of oolong tea