Có 1 kết quả:

dà lǎo pó

1/1

dà lǎo pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

primary wife