Có 1 kết quả:

dà cháng gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Escherichia coli (E. coli)