Có 1 kết quả:

dà fù pí

1/1

dà fù pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

husk of betel nut 檳榔|槟榔[bing1 lang5]