Có 1 kết quả:

dà dǎn

1/1

dà dǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

to gan, cả gan, liều lĩnh, táo bạo

Từ điển Trung-Anh

(1) brazen
(2) audacious
(3) outrageous
(4) bold
(5) daring
(6) fearless