Có 1 kết quả:

dà jiù zi

1/1

dà jiù zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) wife's older brother