Có 1 kết quả:

Dà xīng qū

1/1

Dà xīng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Daxing district of Beijing, formerly Daxing county