Có 1 kết quả:

dà shé tou

1/1

dà shé tou

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) lisp
(2) one who lisps