Có 1 kết quả:

dà cōng

1/1

dà cōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leek
(2) Chinese onion