Có 1 kết quả:

dà jiē xiǎo xiàng

1/1

dà jiē xiǎo xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great streets and small alleys (idiom); everywhere in the city