Có 1 kết quả:

dà liè gǔ

1/1

dà liè gǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great rift valley