Có 1 kết quả:

dà jiàn mài

1/1

dà jiàn mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sell at a big discount