Có 1 kết quả:

dà jūn qū

1/1

dà jūn qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

PLA military region