Có 1 kết quả:

dà zhòu xì

1/1

dà zhòu xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

last item on a program (theater)