Có 1 kết quả:

Dà tōng Huí zú Tǔ zú Zì zhì xiàn ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄊㄨˇ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Datong Hui and Tu autonomous county in Xining 西寧|西宁[Xi1 ning2], Qinghai