Có 1 kết quả:

Dà lián

1/1

Dà lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dalian subprovincial city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China