Có 1 kết quả:

Dà yì xiàn

1/1

Dà yì xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dayi county in Chengdu 成都[Cheng2 du1], Sichuan