Có 1 kết quả:

Dà qiū guǎng yù shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Daegu Metropolitan City, capital of North Gyeongsang Province 慶尚北道|庆尚北道[Qing4 shang4 bei3 dao4] in east South Korea