Có 1 kết quả:

dà chuí

1/1

dà chuí

giản thể

Từ điển phổ thông

cái búa tạ

Từ điển Trung-Anh

sledgehammer